+48 95 725 05 05
2021-09-30

Plan połączenia spółek MAAT Sp. z o.o. i MECH-POL Sp. z o.o.


Plan połączenia spółek MAAT Sp. z o.o. i MECH-POL Sp. z o.o.

W związku z podjętym zamiarem połączenia MAAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWYM MECH-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., w oparciu o postanowienia art. 491 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przy wykorzystaniu formy przejęcia (inkorporacji), o której mowa w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, gdzie Spółką Przejmującą będzie MAAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zaś Spółką Przejmowaną PRZEDSIĘBIORSTWO PRODKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE MECH-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp., na podstawie art. 500§21 Ksh, Zarząd MAAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. oraz Zarząd PRZEDSIĘBIORSTWA PRODKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO MECH-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp. niniejszym ogłaszają plan połączenia obu spółek, sporządzony w trybie art. 499 w zw. art. 516 § 6 Ksh.

Do pobrania:

Plan połączenia spółek »

Sprawozdanie finansowe »

«powrót